kuidas-kanda-privaatsus

Privaatsus ja küpsised

 

Kasutajaandmete töötlemise põhimõtted Kuidaskanda.ee interneti portaalis. 

Kasutajaandmed on igasugune info, mis on meile oma kasutaja kohta teada.
Mis on kasutajaandmete töötlemine ja kuidas seda mõista?

Kasutajaandmete töötlemine on igasugune kasutajaandmetega tehtav toiming.
Mis on kasutajaandmete töötlemise eesmärk?

Töötleme kasutajaandmeid selleks, et:

täita kasutajaga sõlmitud lepingut;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi;
efektiivsemalt aru saada kasutajate ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.

Millistel juhtudel avaldame kasutajaandmeid?

Juhul kui kasutaja on lisanud kommentaarile e-posti aadressi, telefoni numbri või muu kontaktandme, siis kuvame seda koos kasutaja poolt kirjutatud kommentaariga. Kontaktandmete saatmine koos kommentaariga ei ole meie lehel kohustuslik. (Avaldame oma lehel vaid asjakohased kommentaarid. Ebaeetilised või solvavad kommentaarid kustutatakse.)

Avaldame kolmandale isikule kasutajaandmeid vaid juhul, kui oleme saanud selleks kasutaja nõusoleku või kui andmete üle andmist nõutakse meilt seaduse alusel.
Avaldame kasutajaandmeid Kuidaskanda.ee koostööpartnerile ainult juhul kui see osutub möödapääsmatuks ja vajalikuks kasutaja poolt tahetud teenuste teostamiseks.
Teistele kolmandatele isikutele, kui kasutaja on rikkunud lepingut. Avaldame ainult infot, mis on seotud lepingu rikkumisega.
Kuidas kasutame kasutajaandmeid teenuste pakkumisel?

Saadame kasutajatele Kuidaskanda.ee pakkumisi.
Võime kasutajatele edastada pakkumisi, mille on teinud meie poolt valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kasutajaandmeid, kui kasutaja ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.
Kasutajad võivad meiega igal ajal ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.
Teavituste lubamine

Et info teenuste ja Kuidakanda.ee funktsioonide kohta jõuaks kasutajani kiiresti ja mugavalt, siis saadame kasutajale teavitusi e-maili teel.
Kuidas muuta oma kasutajaandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kasutajal on õigus soovida oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete eemaldamist, kui õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.
Kuidaskanda.ee salvestab küpsiseid

Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab selle kohase teabe veebilehele või vastavale elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org.
Küpsised annavad võimaluse jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
Kuidaskanda.ee portaal võib muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda isiku nimel.
Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

Püsiküpsised on möödapääsmatud ja hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei oleks võimalik Kasutajal kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud ja seeläbi pakkuda efektiivsemaid ja isikupärasemaid funktsioone.
Jälgimisküpsised jätavad meelde andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav info annab võimaluse tõsta ja parandada veebilehe kasutusmugavust.
Reklaamküpsised salvestavad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda annavad võimaluse veebilehel esitada Kasutaja eelistusi arvestavat reklaami ja selle sisu. Lisaks võimaldavad reklaamiküpsised mõõta reklaamikampaania tõhusust.
Küpsisest keeldumine

Kasutajal on õigus ja võimalus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja ise muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.
Eritüüpi veebilehitsejad ehk interneti brouserid kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Rohkem infot on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.
Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja võtma arvesse, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.